shutterstock_166397444
shutterstock_217428520

WELKOM

op onze website

 

 

Dokter Opperman is geneesheer - psychiater met specifieke interesse in de Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie (Brugse Model). Haar focus is vooral gericht naar patiënten met psychotrauma (depressie - angst), relationele en familiale problematiek, alsook crisis situaties op het werk.

 

HULP

BIJ

Psychotrauma
Automutulatie
Depressie
Zelfdoding

Rouwverwerking

Angst

Psychose

PSYCHOTRAUMA

 

Psychotrauma betekent "een verwonding" van de ziel. Men doet dergelijk verwonding op door een blootstelling aan een: plots, onverwacht, schokkend incident of herhaaldelijke blootstelling aan zeer ontstellende gebeurtenissen, die normaal niet kunnen. Deze toestand ontstaat wanneer deze persoon geconfronteerd wordt met een gebeurtenis die de fysische integriteit van de mens bedreigt of de dood tot gevolg kan hebben. (ernstige verwondingen van die persoon zelf of de geliefde). Deze gebeurtenissen worden voortdurend herbeleefd en dit beïnvloed het slaappatroon (nachtmerries) en het functioneren overdag. Dit heeft aanleiding tot erge angst en wanhoop , tot die mate dat deze persoon zoekt naar een uitvlucht via : zelfverminking, alchoholmisbruik, middelenmisbruik, eetstoornis of ongecontroleerde gedrag (bv ongecontroleerd koopgedrag). Voor deze persoon voelt dit aan alsof hij zich bevindt in de greep van dit gebeuren. 

  • Ernstig intrafamiliaal geweld met verbale , fysische , psychische en seksuele mishandeling en vernedering over jaren.

  • Ernstig geweld (terrorisme, oorlog, natuurramp, trein-of vliegtuigramp, auto-ongeval)

 
DEPRESSIE

Depressie is een gevoel van wanhoop die gepaard gaat met : somberheid, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, eetlustverlies,...

Donkere dagen hebben een grote invloed op de depressieve gemoedstoestand. 

  • Erg langdurige stress op het werk of in een relatie kan een totale uitputting veroorzaken wat een uitgebrand gevoel geeft. (burn-out).

  • Langdurige lichamelijke ziekte met complexe behandelingen , veel pijn en minder- gunstige prognose op beterschap of genezing. Dit geeft aanleiding tot een depressief gemoed en angsten.

  • Zwaar en veelvuldig gebruik van medicatie en / of alcochol, drugs of andere psycho-actieve substanten of hormoontherapie , kan aanleiding geven tot een depressieve decompensatie.

  • Majeure Depressieve Stoornis is een ernstige aandoening met zowel genetisch, familiaal, als biochemische ondertonen. Het is vaak noodzakelijk om medicamenteuze ondersteuning te overwegen voor de opstart van een psychotherapeutische begeleiding. Bij ernstige depressie is psychotische decompensatie en suicide (zelfdoding) een ernstige complicatie.

  • Een rouwproces toont alle elementen van depressie.

AUTOMULATIE (ZELFVERMINKING)

 

Zelfverwonding, ook wel automutilatie genoemd, kan vele vormen aannemen. Dit kan krassen, ergens tegen slaan en zelfs zichzelf snijden of branden inhouden. Uit onverklaarbare redenen doet u zichzelf pijn.

ZELFDODING

 

Zelfmoord of zelfdoding is het bewust eindigen van het eigen leven, uitgevoerd door zichzelf. Het wordt ook wel suïcide genoemd. Een zelfmoordpoging is wanneer men zelfdoding toepast en deze mislukt. Wanneer iemand een zelfmoordpoging doet maar niet dood wil, en dit doet als schreeuw om hulp en aandacht, wordt dit parasuïcide genoemd.

ROUWVERWERKING

 

Bij het overlijden van een dierbare (een partner, een kind, of een steunfiguur) houdt het leven bijna op. Rouwen om een gestorven dierbare is dan ook een “normaal” , maar ook zeer pijnlijk proces, het verdriet over het verlies van een dierbare moet een plaats krijgen. De volledige verwerking is noodzakelijk.

ANGST

Angst is een toestand van hyperallertheid met zowel lichamelijke, als psychische componenten. Personen ervaren verstikkende ademnood, borstkaspijn en duizeligheid. De psychische klacht is voortdurende psychische onrust : met hyperallertheid, prikkelbaarheid en soms agressie. 

Vanuit de angst kunnen er ook paniekaanvallen ontstaan die onverwacht en ongecontroleerd opkomen en een totaal verlies van zelfbeheersing tot gevolg hebben.

Angst is niet altijd abnormaal.

PSYCHOSE

 

Psychose is een toestand waarbij de persoon bizarre en onwerkelijke ervaringen beleeft. Een psychose start dikwijls met onverklaarde innerlijke: onrust en angst, geweldige onverklaarde achterdocht. Er is ook achterdocht naar gekende vrienden en familieleden in de omgeving. Personen ervaren visioenen die andere niet kunnen zien en horen geluiden die andere niet kunnen horen. 

Psychose heeft een genetische, familiale en biochemische achtergrond en kan aangebracht worden door het gebruik van drugs en grote hoeveelheden alcohol, alsook zekere ernstige lichamelijke ziektebeelden.

CONTACT

Maandag

08:30 tot 12:30
13:30 tot 18:00

Dinsdag

08:30 tot 12:30
13:30 tot 18:00

Woensdag

08:30 tot 12:30

13:30 tot 18:00

 

Donderdag

8:30 tot 13:30

14:00 : vrije namiddag in bijscholing

 

Vrijdag

08:30 tot 12:30

13:30 tot 18:00

OPENINGS UREN SECRETARIAAT
dokter.opperman@gmail.com
0485 216 714
 
 

VOORSTELLING 

 

Dokter Opperman genoot haar basisopleiding geneeskunde in Zuid-Afrika, waar zij ook jaren als huisarts actief was en waar ook haar interesse voor de psychiatrie gegroeid is. Haar opleiding tot specialist in de psychiatrie volgde zij aan de Katholieke Universiteit Leuven met assistentschap in het H. Hart Roeselare en AZ St-Jan Brugge. Haar specifieke interesse gaat uit naar de "Oplossingsgerichte Cognitieve Syteemtherapie" met de nadruk op een multidisciplinaire aanpak.

 

U kunt het secretariaat steeds contacteren bij vragen rondom : afspraak, brieven, attesten, medische verslagen, enz... Indien zeer dringend kunt u contact opnemen via het nummer 0485 216 714 (Zie consultaties hiervoor).

Indien het nummer van het secretariaat bezet is , of bij heel dringende gevallen, dan kunt u contact opnemen via de email van de praktijk dokter.opperman@gmail.com. De emails worden zeer regelmatig nagelezen gedurende werkdagen van maandag tot vrijdag.

CONTACT:

Maandag

08:30 tot 12:30 : Ziekenhuis Veurne
14:30 tot 17:30 : Consultaties Diksmuide

18:00 tot 20:00 : Consultaties Diksmuide
 

Dinsdag

08:30 tot 12:30 : Consultaties Diksmuide
14:30 tot 17:30 : Consultaties Diksmuide

18:00 tot 20:00 : Consultaties Diksmuide

Woensdag

08:30 tot 12:30 : Consultaties Diksmuide
13:00 tot donderdag 13 uur: van wacht AZ St. Augustinus Veurne

14:30 tot 17:30 : Ziekenhuis Veurne + van wacht
 

Donderdag

8:00 tot 13:00 : van wacht in AZ St. Augustinus Veurne

13:00 : vrije namiddag in bijscholing

 

Vrijdag

08:30 tot 12:30 : Consultaties Diksmuide
14:30 tot 17:30 : Consultaties Diksmuide

18:00 tot 20:00 : Consultaties Diksmuide
 

Zaterdag

Van wacht in AZ St. Augustinus Veurne om de drie weken : vanaf vrijdag 8u tot dinsdag 8 uur in de voormiddag.

8:30 tot 12:30 

14:00 tot 17:00

Zondag

Geen consultaties

SPREEKUREN DOKTER OPPERMAN

Adres: Parklaan 3

            8600 Diksmuide

 

Email: dokter.opperman@gmail.com (Secretariaat)

Tel.:  0485 21 67 14 ( Secretariaat)

         0497 55 05 34 (Dokter Opperman)

 

 

BTW nr: 0845.152.387

 

Bericht ontvangen!