top of page
behandelingen Dokter Opperman

BEHANDELINGEN VAN DOKTER OPPERMAN, ARTS-SPECIALIST PSYCHIATRIE IN DIKSMUIDE

DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN PSYCHISCHE PROBLEMEN

Bij dokter Opperman kunt u terecht voor de diagnose en behandeling van diverse mentale problemen.

 

Zij creëert in haar privépraktijk een rustige omgeving die haar patiënten toelaten om zich in alle vrijheid te uiten over de zaken die hen bezighouden. Die gesprekken blijven vertrouwelijk en verlaten haar kabinet niet. Want het medisch geheim is heilig voor haar.

mentale problemen

DOKTER OPPERMAN BIEDT HULP BIJ:

behandelingen

Psychotrauma

Psychotrauma betekent "een verwonding van de ziel”. Het treedt op na een onverwacht en schokkend incident of door herhaaldelijke blootstelling aan ontstellende gebeurtenissen die de fysische integriteit van de eigen persoon of de dood van een geliefde tot gevolg hebben. Denk aan ernstig familiaal geweld met jarenlange verbale, fysische, psychische en seksuele mishandeling en vernedering. Of een schokkende gebeurtenis zoals een auto-ongeval, een trein- of vliegtuigramp, een natuurramp, terrorisme, oorlog. Bij een psychotrauma worden die gebeurtenissen voortdurend herbeleefd. Ze beïnvloeden het slaappatroon en het functioneren overdag. Ze kunnen leiden tot angsten en wanhoop tot de persoon zijn toevlucht zoekt in zelfverminking, middelenmisbruik, eetstoornissen, ongecontroleerd koopgedrag. De persoon geraakt niet uit de greep van het gebeuren.

Depressie

Depressie is een gevoel van wanhoop dat gepaard gaat met somberheid, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, verlies van eetlust … Ook de seizoenen en donkere dagen hebben een grote invloed op de depressieve gemoedstoestand. Een depressie kan het gevolg zijn van een rouwproces, een aanslepende ziekte met veel pijn, complexe behandelingen en een ongunstige prognose. Ook van langdurige stress op het werk of in een relatie met totale uitputting of een uitgebrand gevoel (burn-out) als gevolg. Soms is er een genetische of familiale factor mee gemoeid. Depressieve decompensatie kan uitmonden in overmatig gebruik van medicatie of alcohol en zelfs tot suïcide.

Zelfverminking

Zelfverwonding of automutilatie komt in vele vormen voor: zichzelf krassen, snijden of branden; ergens tegenaan slaan. De persoon doet zichzelf om onverklaarbare redenen pijn.

Zelfdoding

Zelfdoding, zelfmoord of suïcide is de bewuste beëindiging van het eigen leven. Bij een zelfmoordpoging wordt dat beoogd maar mislukt de zelfdoding. Soms wil een persoon niet echt dood maar is zijn zelfmoordpoging een schreeuw om hulp en aandacht. Dat wordt parasuïcide genoemd.

Rouwverwerking

Bij het overlijden van een dierbare (een partner, een kind of een steunfiguur) lijkt het leven op te houden. Rouwen om een gestorven dierbare is dan ook een “normaal”, maar tegelijk zeer pijnlijk proces. Het verdriet over het verlies moet een plaats krijgen en het vergt heel wat tijd om dat volledig te verwerken.

Angst

Angst is een toestand van hyperalertheid die zich enerzijds uit in lichamelijke ongemakken: een verstikkende ademnood, borstkaspijn en duizeligheid. Maar er spelen ook psychische klachten mee: voortdurende psychische onrust, prikkelbaarheid en soms agressie. Vanuit de angst kunnen er paniekaanvallen ontstaan die onverwacht en ongecontroleerd opkomen en een totaal verlies van zelfbeheersing tot gevolg hebben. Toch is angst niet altijd abnormaal.

WORDT U GEPLAAGD DOOR EEN VAN BOVENSTAANDE KLACHTEN? BLIJF DAAR ZEKER NIET MEE LOPEN. DOKTER OPPERMAN HELPT U GRAAG EN DISCREET.

Psychose

Psychose is een toestand waarbij de persoon bizarre en onwerkelijke ervaringen beleeft. Een psychose start dikwijls met ondefinieerbare innerlijke onrust en angst of geweldige onverklaarde achterdocht. Zelfs tegenover familieleden, vrienden en kennissen uit de onmiddellijke omgeving. Personen ervaren visioenen die anderen niet kunnen zien en horen geluiden die anderen niet kunnen horen. Psychose heeft een genetische, familiale en biochemische achtergrond en kan getriggerd worden door veelvuldig alcohol- en drugsgebruik, alsook door bepaalde ernstige lichamelijke ziektebeelden.

bottom of page