top of page
aanpak Dokter Opperman

DE AANPAK VAN DOKTER OPPERMAN BIJ DE BEHANDELING VAN MENTALE PROBLEMEN

SOLUTION BUILDING THROUGH FREEDOM OF CHOICE

Bij de behandeling van psychische problemen hanteert dokter Opperman een oplossingsgerichte aanpak waarbij de focus niet ligt op hoe het probleem ontstaan is. Integendeel, zij wijst de patiënt op zijn vrijheid om beslissingen te nemen en vanuit zijn innerlijke sterktes oplossingen te vinden. En vooral om die in de praktijk te brengen via toekomstgerichte en bereikbare doelen. Het is een aanpak die gebaseerd is op hoop en geloof in de eigen persoon.

Deze  Solution-Focuced Brief Therapy (SFBT) werd ontwikkeld door Steve de Shazer (1986) in Milwaukee in het centrum van de USA, gebaseerd op het werk van Milton Ericson, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, John Weakland en Palo Alto. Het is een model dat tot op heden blijft evolueren.

behandeling psychische problemen

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE VANUIT EEN HOLISTISCHE BENADERING

Als psycholoog-psychiater ziet dokter Opperman een samenhang tussen lichaam en geest. Gedrag en gevoelens beïnvloeden elkaar.

Zo kunnen spierpijnen en maagklachten veroorzaakt worden door angst, stress, onmacht, frustratie enz.

 

Anderzijds kan ziekte leiden tot sombere gedachten, een gebrek aan levenslust. Zij gelooft rotsvast in goede gesprekken waarbij haar patiënten geleidelijk aan zelf mogelijkheden zien om het tij te keren. Is medicatie aangewezen, dan wordt er altijd overleg gepleegd met de huisarts. Maar de finale keuze ligt altijd bij de patiënt.

Aanpak

01/

Voor ambulante patiënten

Medische geheimen worden met strikte zorg behandeld en met respect voor patiëntgegevens. Brieven of bloeduitslagen worden nooit aan een derde partij gegeven, deze worden enkel aan de patiënt zelf overhandigd. Medische verslagen en ziektebriefjes gaan rechtstreeks  naar de patiënt.

Voor patiënten opgenomen in het ziekenhuis

02/

A. Een attest van opname met voorlopige diagnosestelling is beschikbaar bij navraag op korte kennisgeving.

B. Een volledig medisch verslag kan alleen opgesteld worden na grondige klinische evaluatie en observatie gedurende het volledige verloop van opname. Na ontslag kan besloten worden tot opvolging of doorverwijzing naar somatische geneeskunde of een andere psychologische of psychiatrische instantie (bijv. psychiatrische instelling, CGGZ, mobiel team in de regio, een klinische psycholoog , een andere therapie).

WILT U MEER WETEN OVER DE PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN VAN DOKTER OPPERMAN IN DIKSMUIDE? AARZEL DAN NIET OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN IN HAAR PRIVÉPRAKTIJK.

bottom of page