Solution building through freedom of choice.

 

Dokter Opperman maakt gebruik van de  oplossingsgerichte aanpak met de focus op de vrijheid om beslissingen te nemen, die verborgen middelen omvat die nodig zijn om de hoop en het geloof in bereikbare doelen te creëren,  die nodig zijn om een zinvol doel te bereiken.

 

Solution Focuces Brief Therapy (SFBT) biedt psychotherapeutische behandelingen door gebruik te maken van de oplossingsgerichte therapie, het blootleggen van innerlijke sterktes en met focus op de toekomst, dromen en vrroegere bereikte doelen.

 

De theorie werd ontwikkeld door Steve de Shazer (1986) in Milwaukee in het centrum van de USA, gebaseerd op het werk van Milton Ericson, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, John Weakland en Palo Alto.

 

Het is een model dat blijft evolueren.

Volledig medisch - psychiatrische verslag

 

1) Voor patiënten opgenomen in het ziekenhuis
 

   A. Een attest van opname met voorlopige diagnosestelling is beschikbaar bij navraag op 

       korte kennisgeving.

   B. Volledig medisch verslag kan alleen opgesteld worden na grondige klinische evaluatie en
       observatie gedurende het volledige verloop van opname met :            
   

 • Finale diagnosestelling

 • Medicamenteuze oppuntstelling

 • Psychotherapeutische begeleiding

 • Herevaluatie van het klinisch beeld

 • Overleg met multidisiplinair team en patiënt herevaluatie

 • Probleemstelling

 • Hulpvraag

 • Werkdoelstellingen

 • Toekomstblik en prognose van ziektebeeld

 • Opvolging na ontslag of doorverwijzing naar somatische geneeskunde of een andere psychologische of psychiatrische instantie (bijvoorbeeld psychiatrische instelling, CGGZ, of mobiel team in de regio, of een klinische psycholoog , of een andere therapie.
   

2) Voor ambulante patiënten

* Medische geheimen worden met strikte zorg gehandhaafd , met respect voor patiëntgegevens. Brieven of bloeduitslagen worden "nooit" aan een derde partij gegeven, deze worden enkel aan de patiënt zelf overhandigd. Medische verslagen en ziektebriefjes gaan rechtstreeks  naar de patiënt. 

n.