BETALING EN TARIEF

 

Consultaties zijn contant betaalbaar bij eerste aanmelding en alle opvolgende consultaties volgens de tarieven van het Risiv, uitgezonderd  derde-betalers, patiënten onder bewindvoering en in schuldbemiddeling. In deze gevallen, gelieve vooraf te overleggen met het secretariaat. Dokter Opperman houdt zich aan de afgesproken tarieven.

 

Bij schuldbemiddeling, gelieve volgende gegevens één week  vooraf de geplande consultatie schriftelijk of per email door te geven : de naam, telefoonnummer en adres van de bewindvoerder of schuldbemiddelaar. Bij de eerste consultatie brengt u ook : recente klevers van de mutualiteit.

 

Afspraken moeten minstens 48 uren vooraf gemaakt en door ons secretariaat bevestigd worden.

 

 

BRIEF ADVISEREND GENEESHEER

 

Hebt u een brief ontvangen van de adviserend geneesheer? Dan hebt u waarschijnlijk een begeleidende brief van Dr. Opperman nodig.

Wij doen ons uiterste best dit zo vlot mogelijk te latren verlopen. Laat ons daarom zo spoedig mogelijk volgende zaken weten :

 

- De datum waarop u bij de geneesheer wordt verwacht

- De mutualiteit waartoe u behoort  

- Het postadres waarop de brief mag verstuurd worden.

- Het telefoonnummer waarop we de dienst kunnen bereiken.

- Het eventuele mailadres waarop de brief mag worden verstuurd.

 

Deze gegevens kunnen doorgegeven worden per mail aan het secretariaat op dokter.opperman@gmail.com

 

Een kopie van de brief is steeds beschikbaar, vermeld dit bij uw contact en een kopie wordt u bezorgd wanneer bgeschikbaar.